Integration

Karbin Klätterhall och Karbin Klätterklubb samarbetar i flera projekt där navet är klättringen i hallen men där det finns ett bredare syfte och kontext.
Man kan se klättring som en aktivitet för fysisk träning eller som en rolig hobby. Ur integrationsprojektets perspektiv ser vi det även som en introduktion till det svenska föreningslivet, en mötesplats för människor från samhällets alla skikt och med vitt varierande härkomst och ursprung.
Syftet är att erbjuda integration i form av aktivitet, interaktion mellan inrikes- och utrikesfödda, utbildning och kunskap i form av utbildning, erbjuda gemenskap och samhörighet inom vår del av idrottsvärlden.
Den förstås optimala utkomsten för projekten är när deltagare går en full cirkel, dvs. kommer med som nybörjare i prova- på grupp och en tid senare själva blivit instruktörer som välkomnar en ny grupp.

Karbin är på sätt och vis en smältdegel för interaktion över ålders-, genus- och härkomstens gränser, en anda som vi vill verka i och som är en förutsättning för den speciella atmosfären vi odlar på Karbin.

Det ena integrationsprojektet välkomnar barn- och ungdomar med uppehållstillstånd och det andra vuxna asylsökande. Projekten möjliggörs i samarbete med Stockholmsidrotten, Länsstyrelsen och självklart  Klätterhallen.
För mer information och deltagande i projektet, klubben@karbin.com