RÖTT KORT

Karbin Klätterhall är en certifierad klätterhall, vilket innebär att alla som klättrar hos oss ska ha ett grönt eller rött kort.

Rött kort innebär att du har uppvisat färdighet och kunskap om ledklättring för en auktoriserad instruktör, rött kort krävs även vid ledklättring.