TA GRÖNT KORT PÅ FAMILJEKURS

På Familjekursen får du lära dig allt du behöver om topprepsklättring!

Kursen ger dig Grönt Kort, en nationell licens, som är ett krav för att du ska få säkra.
Grönt Kort kan lättast beskrivas som ett klätterkörkort där du som säkrar har uppvisat för en instruktör att du kan utföra topprepssäkring på ett säkert sätt.
Om du hellre vill lära dig säkra utan barn, kan du gå en Grundkurs.

Du som bara har tänkt att klättra behöver inte Grönt Kort. Krav på Grönt Kort gäller endast för personen som säkrar.

Vi har två varianter av Familjekurs- antingen bokar du en privat instruktör eller så kommer du till vår fasta Familjekurs och går tillsammans med andra.

Privat Familjekurs

Privat Familjekurs går du med egen instruktör när det passar bäst dig.
Familjekursen är uppdelad på 2 kurstillfällen:

DEL 1
Den första delen av kursen handlar om att lära sig säkra, hantera utrustningen samt hur du utövar topprepsklättring på en säkert sätt.

(Tänk på att du inte får säkra utan Grönt Kort efter del 1)

DEL 2
Det andra tillfället handlar om att repetera och gå igenom vad föräldrarna har lärt sig och göra att en s.k. uppklättring, ett teoretiskt och praktiskt nationellt prov.

Uppklättringen ingår i del 2.

Tänk på att du måste boka in båda tillfällena när du bokar Familjekursen.
Vi rekommenderar att du är på plats 10 min innan kursen börjar.

När:  Du bestämmer dag och tid.

Hur:  Med egen instruktör och all utrustning

Kurstid:  2 x 2h

Pris:  1.595 kr för 1 vuxen och 1 barn (295 kr tillkommer för ytterligare 1 barn. Max 2 barn per vuxen). Barn bör vara minst 7 år.
OBS! Samtliga deltagare som ska lära sig säkra betraktas som fullt betalande deltagare!

Övrigt:  Ta med träningskläder och hänglås

Bokning08 744 38 40 eller climb@karbin.com

Fast Familjekurs

Fast Familjekurs går du tillsammans med andra på fasta tider både på vardagar och helger.
Familjekursen är uppdelad på 2 kurstillfällen:

DEL 1
Den första delen av kursen handlar om att lära sig säkra och hantera utrustningen samt hur du utövar topprepsklättring på en säkert sätt.

(Tänk på att du inte får säkra utan Grönt Kort efter del 1)
DEL 2
Det andra tillfället handlar om att repetera och gå igenom vad föräldrarna har lärt sig och göra att en s.k. uppklättring, ett teoretiskt och praktiskt nationellt prov.

Uppklättringen ingår i del 2.

Tänk på att du måste boka in båda tillfällena när du bokar Familjekursen.
Vi rekommenderar att du är på plats 10 min innan kursen börjar.

När: Del 1 hålls tisdagar kl. 18.00 och lördagar kl. 12.30, Del 2 hålls torsdagar kl. 18.00 och söndagar kl. 12.30

Hur:  Med gemensam instruktör och all utrustning

Kurstid:  2 x 2h

Pris:  1.395 kr för 1 vuxen och 1 barn (295 kr tillkommer för ytterligare 1 barn. Max 2 barn per vuxen). Barn bör vara minst 7 år.
OBS! Samtliga deltagare som ska lära sig säkra betraktas som fullt betalande deltagare!

Övrigt:  Ta med träningskläder och hänglås

Bokning08 744 38 40 eller climb@karbin.com