Klätterlekis

Vad är Klätterlekis?

Klätterlekis på Karbin är gemensam klättring för de minsta barnen en gång i veckan. Tillsammans med ledarna får barnen en mjuk introduktion till klättring fylld av lekfulla övningar.
Klätterlekis är indelat i två åldersgrupper, en för 3-4 åringar och en för 5-6 åringar.
Det finns inget krav på Grönt Kort hos föräldrarna men det är bara positivt om man har det och är med och säkrar!
Det är alltså inget krav utan en möjlighet att medverka när man ändå är här!
Det finns många pedagogiska fördelar i medverkan, vilket vi sett från Klätterskolan i 20 års tid, och det blir förstås mer klättring för barnen.

Det går att anmäla sig till intresselistan för Klätterlekis, vi gör allt vi kan för att man ska få plats nästkommande termin.

När:  10 tillfällen / termin, lördagar och söndagar (dag och tid beroende på grupp) Anmälda på intresselista får inbjudan inför varje termin med förslag på möjliga grupper.
Hur:  Instruktörer och utrustning ingår till deltagare och säkrande förälder

Kurstid:  1 h / tillfälle

Åldersgräns:  3-6 år

Pris:  1.695 kr / termin
Observera att du ska endast betala in avgift om du varit i kontakt med Klätterlekis och blivit erbjuden en plats!

Rabatter:  Hela 50% rabatt på hel- och halvårskort för klättring utanför Klätterlekis

Övrigt:  Kontakta klatterskola@karbin.com för alla frågor!

Bokning:  klatterskola@karbin.com

Villkor för Klätterlekis

  • Vid avbokning senast 1 månad (30 dagar) innan kursstart, återbetalas hela kursavgiften
  • Vid avbokning senare än 1 månad (30 dagar) innan kursstart debiteras en anmälningsavgift om 500 kr
  • Vid avbokning senare än 14 dagar innan kursstart debiteras hela beloppet
  • Vid sjukdom/skada krävs läkarintyg för återbetalning
  • Efter påbörjad terminskurs görs ingen återbetalning av kursavgiften om inte särskilda skäl föreligger, ex. sjukdom/skada