Klätterlekis

Karbin Klätterklubb har Klätterlekis på Karbin. Tillsammans med ledarna får barnen en mjuk introduktion till klättring fylld av lekfulla övningar.
Klätterlekis är indelat i två åldersgrupper, en för 3-4 åringar och en för 5-6 åringar.
Det finns inget krav på Grönt Kort hos föräldrarna men det är bara positivt om man har det och är med och säkrar!
Det är alltså inget krav utan en möjlighet att medverka när man ändå är här! Det finns många pedagogiska fördelar i medverkan, vilket vi sett från Klätterskolan i snart 20 års tid, och det blir förstås mer klättring för barnen.

Terminsavgiften är 1495 kr.

I terminsavgiften ingår medlemskap i Karbin Klätterklubb.
För deltagare i Klätterskolan och Klätterlekis innebär klubbmedlemskapet en särskild försäkring som gäller såväl inom- som utomhus, tidningen Bergsport från Klätterförbundet samt diverse medlemsförmåner från dem (se bergsport.se) samt 15% rabatt på utrustning i Karbin Klätterhalls butik och hela 50% rabatt på hel- och halvårskort för klättring utanför Klätterlekis på Karbin.

Vid frågor: skicka ett mail till klatterskola@karbin.com

Villkor för Klätterlekis

Vid avbokning senast 1 månad (30 dagar) innan kursstart, återbetalas hela kursavgiften.
Vid avbokning senare än 1 månad (30 dagar) innan kursstart debiteras en anmälningsavgift om 500 kr.
Vid avbokning senare än 14 dagar innan debiteras hela beloppet.
Vid sjukdom/skada krävs läkarintyg för återbetalning.
Efter påbörjad terminskurs görs ingen återbetalning av kursavgiften om inte särskilda skäl föreligger, ex. sjukdom/skada.