Ta Rött Kort på ledkurs

Du kan gå olika kurser för att lära dig hur du ledklättrar inomhus respektive utomhus, den här kursen avser endast ledklättring inomhus.

På Karbin måste alla som repklättrar ha ett Grönt eller Rött kort.

Rött kort innebär att du har uppvisat färdighet och kunskap om ledklättring för en auktoriserad instruktör.

Ledkurs

Dags att dra ned repet och lägga till en krydda i klättringen?

Med den här kursen har du grundläggande kunskap om ledklättring inomhus och har dessutom tagit första steget mot sportklättring utomhus! Kursen ger dig de kunskaper som krävs för att ta rött kort.

Minst 2 personer för bokning och 5 dagars framförhållning när du bokar ledkursen.

När: Du bestämmer dag och tid

Hur: Med minst 1 kamrat

Kurstid: Del 1 – 2h, Del 2 – 3h. Uppklättring ingår i Del 2

Åldersgräns: Från 15 år  (Deltagare under 18 år måste ha målsmans godkännande)

Pris: 1.495 kr / person

Övrigt: Förkunskapskrav är Grönt Kort

Bokning: 08 744 38 40 eller climb@karbin.com

Uppklättring Rött Kort

På Karbin har vi som krav att du måste ha Rött kort när du ledsäkrar och/eller ledklättrar, vi har också som krav att du ska ha det röda kortet synligt på selen när du ledsäkrar. Minst 2 betalande deltagare för bokning och 5 dagars framförhållning vid bokning.

Vi debiterar alltid en minimumkostnad för 2 personer vid uppklättring.

När: Du bestämmer dag och tid

Kurstid: 1h (15 min teori, 45 min praktik)

Åldersgräns: Från 15 år  (Deltagare under 18 år måste ha målsmans godkännande)

Pris: 395 kr / person

Övrigt: Entré och utrustning ingår inte

Bokning: 08 744 38 40 eller climb@karbin.com