Klätterskola

Vad är Klätterskolan?

Man kan börja det år man fyller sju (för yngre barn, 3-6 år, finns Klätterlekis).
En gång i veckan klättrar man tillsammans med andra jämnåriga under ledning av klätterinstruktör.
Grupperna har 1-2 ledare, beroende på storlek, som anpassar klättringen och övningar efter gruppens nivå.
Det finns grupper för olika åldrar och nivåer, såväl vardagar som helg.

Även om de mer avancerade fortsättningsgrupperna tränar för att prestera har de i grunden samma motto som alla grupperna- vi klättrar för att ha roligt! Alla kan delta, oavsett om de tidigare tränat något annat eller aldrig hittat riktigt rätt sport/idrott.
Klättring är för alla.
Deltagare i Klätterskolan som är 13 år eller yngre måste ha en rälder med Grönt kort med vid varje kurstillfälle som säkrar dem tills dess att de själva har tagit Grönt Kort. När deltagaren har Grönt Kort behöver förälder inte längre vara med.

För de föräldrar som inte har Grönt kort finns det Familjekurs och Grundkurs, kurser där du vid 2 tillfällen får lära dig att säkra någon som klättrar, såväl vuxen som barn.
På Familjekursen är barnen med och klättrar, på Grundkursen är det endast de vuxna med som ska lära sig säkra- du väljer själv den varianten som passar dig bäst!
Båda alternativen innehåller samma utbildningsmoment och leder till det Gröna Kortet.

Det går att anmäla sig till intresselistan för Klätterskolan, vi gör allt vi kan för att man ska få plats nästkommande termin.

När:  12 tillfällen / termin, dag och tid beroende på grupp. Anmälda på intresselista får inbjudan inför varje termin med förslag på möjliga grupper.

Hur:  Instruktörer och utrustning ingår till deltagare och säkrande förälder

Kurstid:  1.45 h / tillfälle

Åldersgräns:  6-18 år

Pris:  2.795 kr / termin
Observera att du ska endast betala in avgift om du varit i kontakt med Klätterskolan och blivit erbjuden en plats!

Rabatter:  För syskon utgår en rabatt på 1.000kr per terminsavgift för en deltagare och för de som går i två grupper rabatteras priset för båda grupperna till 3.995kr.
Hela 50% rabatt på hel- och halvårskort för klättring utanför Klätterskolan.

Övrigt:  Kontakta klatterskola@karbin.com för alla frågor!

Bokning:  klatterskola@karbin.com

Villkor för Klätterskola

  • Vid avbokning senast 1 månad (30 dagar) innan kursstart, återbetalas hela kursavgiften
  • Vid avbokning senare än 1 månad (30 dagar) innan kursstart debiteras en anmälningsavgift om 500 kr
  • Vid avbokning senare än 14 dagar innan kursstart debiteras hela beloppet
  • Vid sjukdom/skada krävs läkarintyg för återbetalning
  • Efter påbörjad terminskurs görs ingen återbetalning av kursavgiften om inte särskilda skäl föreligger, ex. sjukdom/skada