Klätterskola

Vad är Klätterskolan?

Man kan börja det år man fyller sju. En gång i veckan klättrar man tillsammans med andra jämnåriga.
Grupperna har 1-2 ledare, beroende på storlek, som anpassar klättringen och övningar efter gruppens nivå. Det finns grupper för olika åldrar och nivåer, såväl vardagar som helg.
Även om de mer avancerade fortsättningsgrupperna tränar för att prestera har de i grunden samma motto som alla grupperna- vi klättrar för att ha roligt! Alla kan delta, oavsett om de tidigare tränat något annat eller aldrig hittat riktigt rätt sport/idrott. Klättring är för alla.
Barn som är 7-13 år måste ha en rälder med Grönt kort med vid varje kurstillfälle som säkrar barnet tills dess att barnet själv har tagit Grönt kort. När barnet har grönt kort behöver förälder/vuxen inte längre vara med.

För de föräldrar som behöver ta Grönt kort finns vår familjekurs eller grundkurs, som ni kan läsa mer om på våra kurser.

För yngre barn (3-6 år) finns Klätterlekis!

Det går att anmäla sig till intresselistan genom att mejla klatterskola@karbin.com.


Vad kostar det?

Terminsavgiften är 2.600 kr exklusive medlemskap i Karbin klätterklubb.

Du ska endast betala in avgift om du varit i kontakt med Klätterskolan och blivit erbjuden en plats!


Förmåner för deltagare i Klätterskolan

För att delta i Klätterskolan ska man också vara medlem i Karbin Klätterklubb.
Medlemskapet i klubben kostar 200kr/kalenderår och klubben skickar ut en separat faktura för det.
Klubbmedlemskapet innebär en särskild försäkring som gäller såväl inom- som utomhus, tidningen Bergsport från Klätterförbundet, diverse medlemsförmåner från dem (se bergsport.se) samt 15% rabatt på klätterskor och klättersele i Karbin Klätterhalls butik och hela 50% rabatt på hel- och halvårskort för klättring utanför Klätterskolan på Karbin.

För syskon utgår en rabatt på 1.000kr per terminsavgift och för de som går i två grupper rabatteras en grupp med halva priset (1.300kr)


Fortsättare i klätterskolan

Inför varje termin går en inbjudan ut via mail till alla som går i klätterskolan, se därför till att meddela oss om du byter mail-adress. För att behålla platsen i klätterskolan måste terminssavgiften för nästa termin betalas inom utsatt tid.


Vårterminen 2021

ANMÄL DIG TILL INTRESSELISTAN!

Varmt välkommen önskar vi på Karbin!

Villkor för Klätterskola

Vid avbokning senast 1 månad (30 dagar) innan kursstart, återbetalas hela kursavgiften.
Vid avbokning senare än 1 månad (30 dagar) innan kursstart debiteras en anmälningsavgift om 500 kr.
Vid avbokning senare än 14 dagar innan debiteras hela beloppet.
Vid sjukdom/skada krävs läkarintyg för återbetalning.
Efter påbörjad terminskurs görs ingen återbetalning av kursavgiften om inte särskilda skäl föreligger, ex. sjukdom/skada.