Karbin Klätterklubb

Karbin Klätterklubb är en ideell förening som bedriver sin verksamhet på Karbin Klätterhall och utomhus. Klubben har en omfattande barn- och ungdomsverksamhet i Klätterskolan och Klätterlekis, skapar event (ex. Purple Open) och arbetar med integration i två parallella projekt.

Verksamhetsidé
Karbin Klätterklubb verkar i en normkritisk och opretentiös anda med fokus på glädje och gemenskap.
Klubbens aktiviteter ska främja och möjliggöra klättring även ur ett socialt perspektiv där syftet är mer än bara klättring.

Värdegrund
Det ska vara roligt att klättra med Karbin Klätterklubb och medlemmarna ingår i en kamratlig gemenskap där klubbkänslan är påtaglig.
Klättringen är så utmanande och utvecklande som man själv väljer.
Klubbens verksamhet ska alltid sträva efter kvalitet och att förmedla kunskap för såväl ledare som medlemmar.
Alla har rätt att vara med på ett jämlikt sätt.
Klubbens verksamhet ska omfatta ett socialt perspektiv med en känsla av samhällsansvar.

Vision
Karbin Klätterklubb ska vara en levande mötesplats för glädjefylld gemenskap med sociala evenemang och aktiviteter som kretsar kring klättring.

För frågor om klubbens verksamhet, intresse av att delta i projekt, klubbens arbete och allt annat: klubben@karbin.com