TA GRÖNT KORT PÅ GRUNDKURS!

På Grundkursen får du lära dig allt du behöver om topprepsklättring!

Kursen ger dig Grönt Kort, en nationell licens, som är ett krav för att du ska få säkra.
Grönt Kort kan lättast beskrivas som ett klätterkörkort där du som säkrar har uppvisat för en instruktör att du kan utföra topprepssäkring på ett säkert sätt.
Om du hellre vill lära dig säkra med dina barn, kan du gå en Familjekurs.

Du som bara har tänkt att klättra behöver inte Grönt Kort. Krav på Grönt Kort gäller endast för personen som säkrar.

Vi har två varianter av Grundkurs- antingen bokar du en privat instruktör eller så kommer du till vår fasta Grundkurs och går tillsammans med andra.

FAST GRUNDKURS

Grundkurs Fast går du tillsammans med andra.

Grundkursen är uppdelad på 2 kurstillfällen:

DEL 1
Den första delen av kursen handlar om att lära sig säkra, hantera utrustningen samt hur du utövar topprepsklättring på ett säkert sätt.

DEL 2
Den andra delen av kursen handlar om att repetera och gå igenom vad du har lärt dig samt göra en s.k. uppklättring, ett teoretiskt och praktiskt nationellt prov.

Uppklättringen ingår i del 2.

Tänk på att du måste boka in båda tillfällena när du bokar Grundkursen.

När:  Del 1 hålls måndagar kl. 18.00 och lördagar kl. 15.00. Del 2 hålls onsdagar kl. 18.00 och söndagar kl. 15.00.

Hur:  Med gemensam instruktör och all utrustning

Kurstid:  2 x 2h

Åldersgräns:  Du måste vara minst 15 år för att gå kursen

Pris:  1.195kr / deltagare

Övrigt:  Ta med träningskläder och hänglås

Bokning:  08 744 38 40 eller climb@karbin.com

Privat Grundkurs

Privat Grundkurs går du med egen instruktör.
OBS! Man måste vara minst 2 betalande deltagare på kursen.

Grundkursen är uppdelad på 2 kurstillfällen:

DEL 1
Den första delen av kursen handlar om att lära sig säkra, hantera utrustningen samt hur du utövar topprepsklättring på ett säkert sätt.

DEL 2
Den andra delen av kursen handlar om att repetera och gå igenom vad du har lärt dig samt göra en s.k. uppklättring, ett teoretiskt och praktiskt nationellt prov.

Uppklättringen ingår i del 2.

Tänk på att du måste boka in båda tillfällena när du bokar Grundkursen.

När:  Du bestämmer dag och tid

Hur:  Med egen instruktör och all utrustning

Kurstid:  2 x 2h

Åldersgräns:  Du måste vara minst 15 år för att gå kursen

Pris:  1.395kr / deltagare

Övrigt:  Ta med träningskläder och hänglås

Bokning:  08 744 38 40 eller climb@karbin.com

Uppdatering Grönt Kort

Har du grönt kort men kommer inte ihåg hur man säkrar?
Har du den gamla versionen med säkringslicens?
Nu kan du gå med på Del 2 ur vår fasta grundkurs där repetition och uppklättring ingår, om du har grönt kort sedan tidigare.

När:  Grundkurs Del 2 hålls onsdagar kl. 18.00 och söndagar kl. 15.00

Hur:  Med gemensam instruktör och all utrustning

Kurstid:  2h

Åldersgräns:  Du måste vara minst 15 år för att gå kursen

Pris:  495kr / deltagare

Övrigt:  Ta med träningskläder och hänglås

Bokning:  08 744 38 40 eller climb@karbin.com

Uppklättring Grönt Kort

Har du all teoretisk och praktisk kunskap för det Gröna Kortet, men saknar det faktiska kortet?
Nu kan du gå med på 2:a halvan av Del 2 ur vår fasta grundkurs och göra provet samt praktisk uppklättring där du visar att du kan säkra korrekt.

När:  2:a halvan av Grundkurs Del 2 onsdagar kl. 19.00 och söndagar kl. 16.00

Hur:  Med gemensam instruktör

Kurstid:  1h

Åldersgräns:  Du måste vara minst 15 år för att gå kursen

Pris:  295kr / deltagare, entré och utrustning ingår inte

Övrigt:  Ta med träningskläder och hänglås

Bokning:  08 744 38 40 eller climb@karbin.com