Grönt Kort

På Karbin Klätterhall måste du ha Grönt Kort när du säkrar någon. Grönt Kort kan lättast beskrivas som ett klätterkörkort där du som säkrar har uppvisat för en instruktör att du kan utföra topprepssäkring på ett säkert sätt. Du kan skaffa ett Grönt Kort genom att gå vår Grundkurs. Om du istället vill lära dig säkra med dina barn, kan du gå vår Familjekurs.

Du som bara har tänkt att klättra behöver inte Grönt Kort. Krav på Grönt Kort gäller endast för personen som säkrar.